Referencje

Budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowo-socjalnym

Projekt

Rozbudowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym

Zrealizowany przez

BZ-02 Pracownia Projektowa sp. z o.o.

Lokalizacja

Turza

Typ

Budynek produkcyjno-biurowy

Inwestor

FOB-DECOR

Projekt w liczbach

Powierzchnia zabudowy: 3 989,9m2
powierzchnia całkowita: 4 074,7m2
kubatura: 33 201,3m3

Termin realizacji

2016