Referencje

Budynek węgierskiej ekspozytury handlowej w Warszawie

Image

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.

Projekt

Budynek węgierskiej ekspozytury handlowej w Warszawie

Zrealizowany przez

STAN DESIGN SP. Z O.O.

Lokalizacja

Warszawa, Polska

Typ

Inwentaryzacja architektoniczna na podstawie skaningu laserowego i chmur punktów - budynek zabytkowy

Inwestor

RODAK Architekci (Zamawiający)

Projekt w liczbach

Powierzchnia użytkowa: 2800 m2
Czas pozyskania i obróbki chmur punktów: 6 dni
Czas realizacji modelu 3D: 25 dni (4 osoby – Archicad Teamwork)

Termin realizacji

08.2019