References

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii

Image

Na zlecenie klienta wykonana został inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu budynków głównej siedziby “Cepelia” w Warszawie na ulicy Chmielnej. Obiekt pomierzony został metodą skaningu laserowego. Jest to najwierniejsza i najszybsza metoda pozyskania danych geometrycznych obiektu. Na podstawie uzyskanej chmury punktów wykonano modele 3D. W modelach uwzględnione zostały kluczowe elementy instalacji: elektryki, armatury, rur c. o. oraz przeprowadzono analizę przebiegu kanałów wentylacyjnych. Wszystkie rysunki dokumentacji 2D zostały opracowane na bazie modelu przestrzennego.

Project name

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii

Implemented by

Location

Warszawa

Type

Inwentaryzacja

Investor

Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy

Project in figures

Powierzchnia: 2200 m2
Ilość stanowisk pomiarowych: 200

Start date / Completion date

04.2021