Referencje

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii

Image

Na zlecenie klienta wykonana został inwentaryzacja architektoniczno-budowlana zespołu budynków głównej siedziby “Cepelia” w Warszawie na ulicy Chmielnej. Obiekt pomierzony został metodą skaningu laserowego. Jest to najwierniejsza i najszybsza metoda pozyskania danych geometrycznych obiektu. Na podstawie uzyskanej chmury punktów wykonano modele 3D. W modelach uwzględnione zostały kluczowe elementy instalacji: elektryki, armatury, rur c. o. oraz przeprowadzono analizę przebiegu kanałów wentylacyjnych. Wszystkie rysunki dokumentacji 2D zostały opracowane na bazie modelu przestrzennego.

Projekt

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów Cepelii

Zrealizowany przez

AMIGEO Migut Garstecki Sp. J.

Lokalizacja

Warszawa

Typ

Inwentaryzacja

Inwestor

Kancelaria Radcowska Chmaj i Wspólnicy

Projekt w liczbach

Powierzchnia: 2200 m2
Ilość stanowisk pomiarowych: 200

Termin realizacji

04.2021