Referencje

Osiedlowy węzeł cieplny CO i CWU zasilany parą nasyconą

Image

Projekt sentymentalny. Po równo 20 latach mieliśmy możliwość powtórnego zaprojektowania tego samego węzła z powodu „śmierci technicznej” instalacji. Co ciekawe na przestrzeni tych 20 lat postęp techniczny okazał się niewielki, gdyż technologicznie i materiałowo oba węzły są prawie identyczne. Największa różnica nastąpiła w zakresie metody projektowania i tworzenia dokumentacji – w 1999 r był to MegaCAD (2D), a w 2019 r MagiCAD for Revit (model 3D).

Projekt

Węzeł cieplny CO i CWU

Zrealizowany przez

Instalacje sanitarne projekt: PPIS Szumscy s.c.,

Lokalizacja

Białystok

Typ

Instalacja

Inwestor

ENEA Ciepło sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Moc zamówiona 1190 kW
Osiedle 1004 mieszkańców

Termin realizacji

2019