References

Osiedlowy węzeł cieplny CO i CWU zasilany parą nasyconą

Image

Projekt sentymentalny. Po równo 20 latach mieliśmy możliwość powtórnego zaprojektowania tego samego węzła z powodu „śmierci technicznej” instalacji. Co ciekawe na przestrzeni tych 20 lat postęp techniczny okazał się niewielki, gdyż technologicznie i materiałowo oba węzły są prawie identyczne. Największa różnica nastąpiła w zakresie metody projektowania i tworzenia dokumentacji – w 1999 r był to MegaCAD (2D), a w 2019 r MagiCAD for Revit (model 3D).

Project name

Węzeł cieplny CO i CWU

Implemented by

Location

Białystok

Type

Instalacja

Investor

ENEA Ciepło sp. z o.o.

Project in figures

Moc zamówiona 1190 kW
Osiedle 1004 mieszkańców

Start date / Completion date

2019