Referencje

Zakład przetwórstwa oraz prania odzieży roboczej i mat wejściowych

Image

Pralnia przemysłowa, w której zaprojektowano między innymi instalacje dla 5-ciu rodzajów wód technologicznych i 4-rech rodzajów ścieków. Dla potrzeb koordynacji projektu instalacji tryskaczowej projektant sanitarny (PPIS Szumscy s.c.) zamodelował dodatkowo konstrukcję obiektu. Instalacje sanitarne modelowane w Revicie, a instalacja tryskaczowa dodatkowo zaprojektowana przy pomocy oprogramowania MagiCAD Sprinkler Designer.

Projekt

Pralnia

Zrealizowany przez

Instalacje sanitarne (projekt): PPIS Szumscy s.c.,

Lokalizacja

Tarnów

Typ

Budynek przemysłowy

Inwestor

Elis Textile Service sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Powierzchnia użytkowa 3800 m2

Termin realizacji

2021