17 września w Krakowie, po dwóch latach przerwy, wymuszonej pandemią Covid-19, odbyła się druga edycja, organizowanego przez BIM Klaster, wydarzenia networkingowego pod nazwą BIM Steak. Tak jak poprzednio w programie znalazły się, dotyczyły bardzo zróżnicowanych zagadnień, warsztaty poprowdzone przez ekspertów i specjalistów z firm członkowskich klastra: KREBO, M.A.D. Engineers, AMIGEO, KPMIW. W tym roku nowością był panel BIM Pitch czyli seria krótkich – 3 minutowych – prezentacji firm, stanowiących doskonały punkt startowy dla dalszych rozmów i networkingu w dalszej części spotkania. Na koniec części oficjalnej głos zabrała Katarzyna Orlińska-Dejer, prezes BIM Klastra, która zwróciła uwagę na niezwykle dynamiczny, szczególnie w ostatnich latach, rozwój BIM Klastra. Trudno oprzeć się wrażeniu, że inicjatywa działa i z roku na rok przynosi coraz bardziej wymierne korzyści tak dla firm w nią zaangażowanych jak i dla całej branży. Prezes klastra podkreśliła jak ważną rolę w działaniach klastra odgrywają jego członkowie, dlatego też, doceniając ich zaangażowanie w codzienną działalność stowarzyszenia oraz podejmowane przez nie inicjatywy, Zarząd klastra przyznanł cztery wyróżnienia. Laureatami nagród zostali: firma Bentley Systems, Szymon Zdziebczok z firmy BZ-02 Pracownia Projektowa, Karolina Wróbel z firmy M.A.D. Engineers Sp. z o.o. i Agnieszka Mikołajczyk reprezentująca firmę ArchiCorrect. Laureatom nagród raz jeszcze gratulujemy!

Po raz kolejny organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Zadbano zarówno o najstarszych jak i najmłodszych uczestników wydarzenia, stwarzając tym samym doskonałe warunki do integracji. Czuć było przyjazną, rodzinną atmosferę i to nie tylko ze względu na dzieci uczestniczące w spotkaniu 😉. Miło było obserwować relacje jakie panują między uczestnikami spotkania. Tak trzymać. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym roku zobaczymy się w jeszcze większym składzie.