logo pracowania ICDnia 26.09.2013 roku „Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza”  uzyskała odpowiednie rekomendacje i została członkiem wspierającym BIM klastra.
Przedmiotem działalności firmy są instalacyjne usługi projektowe sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Firma specjalizuje się w sporządzaniu kompletnych dokumentacji projektowych z zakresu:

– kotłowni oraz spalarni odpadów innych niż niebezpieczne,
– instalacji grzewczych i wentylacyjnych,
– ocen systemów cieplnych budynków,
– audytów energetycznych.

Misją firmy jest wdrażanie rozwiązań zapewniających odpowiednie warunki komfortu cieplnego w pomieszczeniach, przy możliwie niskim zużyciu energii i zachowaniu prawidłowych warunków higienicznych oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń w cyklu życia budynku, obejmującym budowę, eksploatację i rozbiórkę systemu.