Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie od ponad stu siedemdziesięciu lat realizuje strategie, które służą budowie silnego samorządu gospodarczego oraz udzielaniu wszechstronnej pomocy firmom członkowskim. Misją Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej oraz ich wsparcie w podnoszeniu konkurencyjności, innowacyjności i budowaniu relacji biznesowych poprzez współpracę ze światem nauki, izbami partnerskimi w kraju i za granicą, organami administracji publicznej i mediami a także kreowanie silnego i niezależnego samorządu gospodarczego.

www.iph.krakow.pl