Politechnika Poznańska jest publiczną uczelnia wyższą, uniwersytetem technicznym, prowadzącym badania naukowe i kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich na dwudziestu kilku kierunkach, w tym na kierunku Architektura i Urbanistyka, Budownictwo i Inżynieria Środowiska przygotowujących do projektowania, wykonawstwa, zarządzania, rekonstrukcji, wzmacniania i rozbiórki budowli i obiektów inżynierskich, gdzie ma zastosowanie technologia BIM.

www.put.poznan.pl