STP jest najstarszą polską organizacją zawodową w Wielkiej Brytanii, założoną przez polskich inżynierów w 1940 roku. Od 75 lat, Stowarzyszenie zrzesza inżynierów, techników i naukowców polskiego pochodzenia pracujących na terenie Wielkiej Brytanii. STP jest unikatową organizacją, której członkowie cechują się różnorodnym poziomem doświadczenia zawodowego w wielu obszarach nauk technicznych.
Głównymi celami STP jest wspieranie rozwoju zawodowego swoich członków oraz promowanie nauki i nowoczesnych technologii. Cele te osiągane są poprzez kursy zawodowe prowadzone w ramach Akademii Technicznej, a także poprzez program mentoringowy wspierający rozwój kariery młodych inżynierów i adaptację do brytyjskiego rynku pracy. Nasi członkowie mogą również korzystać ze wsparcie przy uzyskiwaniu uprawnień przyznawanych przez brytyjskie stowarzyszenia zawodowe. Stowarzyszenie organizuje również konferencje techniczne i wydaje biuletyny naukowe. Ponadto STP wspiera rozwój osobisty poprzez szkolenia i warsztaty organizowane w ramach Akademii Design.

www.stpuk.org