Wydział Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – jeden z jedenastu wydziałów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Powstał 1 września 2020 r. w wyniku podziału dotychczasowego Wydziału Budownictwa i Architektury.

W skład Wydziału wchodzą:

  • Katedra Projektowania Architektonicznego
  • Katedra Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury
  • Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
  • Katedra Sztuk Wizualnych
  • Katedra Historii i Teorii Architektury
  • Katedra Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania
  • Katedra Architektury Wnętrz