Politechnika Poznańska reprezentowana przez Dr hab. inż. prof. nadzw. PP Adama Glemę (Prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska) została Parterem krajowym BIM klastra! Główne chęci przyłączenia się do naszej inicjatywy wymienione w formularzu zgłoszeniowym to:

– kształcenie w zakresie technologii BIM,
– uporządkowanie wiedzy i umiejętności,
– udział w pracach standaryzacji.

Serdecznie witamy!