Jak ten czas szybko leci 🙂  Konferencja już za nami. Łącznie wysłuchaliśmy 19 prezentacji, wypiliśmy morze kawy, wymieniliśmy setki uścisków dłoni i dziesiątki wizytówek.

Dzień pierwszy.

W wielkim skrócie, dla każdego coś miłego. Kilka prezentacji na temat oprogramowania różnych producentów, możliwości i szans jakie przed nami otwierają – po szczegóły zapraszamy na właściwe strony www. Dla mnie niezmiennie najciekawsze są prezentacje oparte na case-stadach stąd najmilej wspominać będę prezentacje firmy WSP i Graphisoft (Tamas Eros) . Moją uwagę przykuła również prezentacja firmy KGE.

2

Wystąpienie reprezentantów firmy WSP oparte było na prezentacji zadań realizowanych w środowisku międzynarodowym [1,2] i skupiało się na przedstawieniu możliwości prowadzenia i sprawnego koordynowania projektów dzięki wykorzystaniu BIM-u. Zdaniem wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów największe korzyści to: łatwiejsza koordynacja międzynarodowa, większa szansa optymalizacji, dobrze i detalicznie przygotowane projekty, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem.

 

Jakie największe przeszkody stoją na drodze do płynnego wdrożenia technologii BIM na naszym rodzimym rynku, zaprezentował z kolei na jednym ze swoich slajdów Kazimierz Golonka z firmy KGE Sp. Z o.o. [3]. Niskie ceny projektów (83,9%), mała liczba specjalistów posiadających umiejętności projektowania i wykonawstwa w oparciu o BIM (71,4%) oraz brak wspólnych standardów działania i niska świadomość korzyści wśród inwestorów (68,9%). Jak temu zaradzić? Autor prezentacji, powołując się na Raport „BIM – Polska perspektywa” proponuje: budowanie świadomości BIM, edukowanie rynku, pracę nad polskimi standardami. Z mojej strony ośmielę się dodać jeszcze:  praca nad zmianą sposobu myślenia z tej „tu i teraz” na tę bardziej perspektywiczną łączącą w sobie umiejętność postrzegania procesu inwestycyjnego w czasie, planowania strategicznego i zarządzania ryzykiem i pieniądzem.

3

Prezentacja firmy ArchiCAD  to miła wariacja na temat współpracy między kilkoma projektantami pracującymi jednocześnie nad jednym zadaniem (modelem) w porozumieniu z osobami  zaangażowanymi w realizację zadania np. na placu budowy. Prezentacja  skierowana bardziej do projektantów nie mniej jednak ciekawa i zmyślnie  poprowadzona. Niestety podczas prezentacji z Sali wyłowiłam komentarz jednej z osób, cytuję:

A: „fajne to jest…”

B: „… no tak ale muszą być jeszcze tacy, którzy wiedzą co z tym zrobić…”

Smutne! – że nie wiedzą o naszym Klastrze 🙂

Dzień drugi.

Dzień drugi konferencji podzielony został na dwa panele. Pierwszy dedykowany prezentacjom, drugi warsztatom praktycznym. W pierwszej części mogliśmy wysłuchać prezentacji skupionych na tematyce dedykowanej standaryzacji, nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych czy stanu edukacji BIM w Polsce w kontekście doświadczeń zagranicznych. Wielki plus za prezentacje należy się Jerzemu Rusinowi (BIM Point), który w oparciu o swoje własne doświadczenia w pracy ze studentami w prosty sposób pokazał potęgę trzeciego wymiaru i to jak przekłada się ona na skuteczność działania. Smutny natomiast jest ogólny przekaz prezentacji pokazującej jak daleko jesteśmy w tyle , za państwami takimi jak np. Anglia, w kwestii edukowania nowych pokoleń architektów i inżynierów w  technologii BIM (Polska: 0 Anglia: 49 – kierunków studiów dedykowanych w większym lub mniejszym stopniu technologii BIM)

Na wyróżnienie zasługuje też prezentacja przygotowana przez firmę AECOM, która na przykładzie realizacji infrastrukturalnej (co u nas wciąż należy do rzadkości w odniesieniu do zagadnienia BIM-u) krok po kroku zaprezentowała metodologię pracy nad zadaniem realizowanym przez ponad 70 osób z 4 krajów. Dzięki wykorzystaniu wspólnego środowiska pracy, nowoczesnych narzędzi i standardów [5], zgodnie z deklaracją autora prezentacji , pana Adama Wieczorka, udało się nie tylko zmniejszyć koszty związane z opracowaniem projektu, ale również ograniczyć ilość wizyt w terenie, poprawić współpracę między zespołami , podnieść pewność projektowania  a tym samym jakość projektu co jednoznacznie przekłada się na renomę firmy.

Miło też słyszeć, że choć małymi kroczkami, ale idziemy w stronę tworzenia naszych własnych rodzimych standardów lub staramy się implementować te już sprawdzone na nasz rodzimy rynek, o czym w swej prezentacji mówił Szymon Dorna, PM Group.

Na uwagę zasługuje również prezentacja Karoliny Wróbel (MAD ENGINEERS), która zmierzyła się z niezwykle trudnym zagadnieniem standaryzacji w zakresie realizacji procesów BIM. Większych pasjonatów, do których i ja się zaliczam, odsyłam do prezentacji – naprawdę warto.

4

Dzień drugi zakończyło spotkania praktyczne z technologią BIM, do wyboru w dwóch panelach. Jeden dedykowany sprawdzeniu zawartości i poprawności modelu BIM przy wykorzystaniu darmowego komercyjnego oprogramowania BIM Vision oraz sprawnemu korzystaniu z parametrów zawartych w modelach BIM do tworzenia przedmiarów i zarządzania zmianami. Warsztaty prowadzone przez Karolinę Wróbel i Macieja Dejera z firmy MAD Engineers, cieszyły się dużym powodzeniem. Dało się odczuć zaangażowanie zarówno ze strony prowadzących jak i uczestników spotkania. Spotkanie bardzo wartościowe, szczególnie dla tych osób które rozpoczynają dopiero swoją przygodę z BIM-em. Dzięki takim warsztatom mają bowiem możliwość przekonać się w praktyce jakie możliwości daje wykorzystanie takich narzędzi jak chociażby prezentowane w tym panelu Bim Vision czy BIMestiMate. Zawsze warto wiedzieć jak coś robić sprawniej, szybciej i skuteczniej. Drugi panel warsztatów poświęcony był budowie cyfrowych modeli istniejących budynków przy wykorzystaniu oprogramowania Archicad, PoitCAB i BIM-mTools oraz modelowaniu MES w programie SOFiSTiK prowadzone przez Jerzego Rusina z firmy BIM point oraz firmę BIM Service cieszyły się równie dużym zainteresowaniem. Niestety z uwagi na to, ze trudno być w tym samym czasie w dwóch miejscach jednocześnie nie mam własnych spostrzeżeń dotyczących w/w warsztatów.

Najważniejsze cytaty i myśli przewodnie:

„Klienci są coraz bardziej zainteresowani MODELEM nie tylko w odniesieniu do geometrii projektu ale zawartości danych i informacji dodatkowych umożliwiających inteligentne zarządzanie kosztami, ryzykiem oraz czasem realizacji inwestycji. „(WSP)

„… nie sprzedajemy BIM-u, my z niego korzystamy, żeby budować naszą siłę…” (WSP)

„Rozwiązywanie problemów na etapie projektowym jest dziesięć razy tańsze niż rozwiązywanie tych samych problemów na etapie realizacji” (BIM PLAN)

„Cały zysk  (związany z pracą w technologii BIM – przypisek autora) wynika z ograniczenia dodatkowych kosztów budowy związanych z konieczności usuwania kolizji i poprawiania błędów projektowych na etapie realizacji, a zainwestowaniu w dobry projekt” (Robobat Polska)

Podsumowując:

  1. Plus za wszystkie praktyczne prezentacje, które w sposób najbardziej dosadny pokazują możliwości technologii i są najbardziej przekonujące dla osób, które są dopiero na początku swojej przygody z BIM-em
  2. Minusy za to, że duża ilość prezentacji nosiła znamiona reklamy produktu i za to ze warsztaty odbyły się drugiego a nie pierwszego dnia konferencji.

 

Katarzyna Orlińska-Dejer
BIM Klaster