BIM w Przemyśle 4.0

Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora” stanowi wprowadzenie do BIM. W ramach kursu uczestnicy zdobędą elementarną wiedzę pozwalającą zdecydować, czy w ramach swojej działalności warto wdrożyć elementy BIM – poznają korzyści i zagrożenia z tym związane oraz możliwości związane z modelowaniem informacji o budynkach i budowlach. Uczestnicy podczas kursu będą mogli samodzielnie zrealizować zadania związane z wykorzystaniem udostępnionych modeli BIM. Dodatkowo kursanci otrzymają materiały pogłębiające zdobytą wiedzę.

Szczegóły szkolenia

Zakres szkolenia
Czas trwania i inne dodatkowe informacje

1. Wprowadzenie do BIM
• Podstawowe pojęcia związane z tą metodyką
• Wymiary BIM
• Rola standaryzacji produktów realizacji inwestycji
• Otwarte standardy danych budowlanych (idea openBIM)
• Podstawowe zasady tworzenia modeli
• Ćwiczenia: wprowadzenie do obsługi i koordynacji modeli BIM
2. BIM a przemysł 4.0
• Rozwój przemysłu na przestrzeni lat
• Rozwój budownictwa na przestrzeni lat
• Produkcja budowlana a przemysłowa. Cechy wspólne
• Produkcja budowlana a przemysłowa. Różnice
• Procesy znane z produkcji przemysłowej adaptowane przez metodykę BIM (idea lean construction)
3. Zastosowanie BIM w ujęciu praktycznym.
• Zastosowanie BIM na etapie przygotowania inwestycji oraz projektowania
• Ćwiczenia: pomiar powierzchni, zestawienia, marketing
• Zastosowanie BIM na etapie realizacji robót budowlanych
• Ćwiczenia: wirtualny dziennik budowy, plan montażu
4. Prawdy i mity na temat BIM – popularne, niekoniecznie prawdziwe tezy o BIM
5. Przewodnik Inwestora. Co każdy inwestor wiedzieć powinien?
• Przygotowanie do realizacji inwestycji w BIM
• Podstawowa zawartość „Wymagań BIM” (EIR)
• Czym się inspirować? Szablony, dokumenty wzorcowe

 • Lokalizacja: Online
 • Czas trwania: 2 dni
 • Terminy szkolenia: brak
 • Godziny szkolenia: od 9:00 do 16:15
 • Koszt: 76 zł netto od osoby dla MŚP (dla pracowników jednostek administracji publicznej szkolenie jest w 100% darmowe)
 • 80% wartości szkolenia dofinansowane na zasadach pomocy de-minimis
 • Maksymalna liczba osób: 10
 • Zajęcia wykładowe przeplatane są praktycznymi ćwiczeniami opartymi o realne zastosowania BIM na bazie materiałów pochodzących z faktycznych realizacji

Dokumenty do pobrania (pomoc de-minimis):
Nr 1a. Wzór oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis
Nr 1b. Wzór Formularza informacji w przypadku ubiegania się o pomocy de minimis
Nr 1c. Wzór Oświadczenia o niespełnianiu kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej
Oświadczenie o wkładzie własnym

Co należy wiedzieć o dofinansowaniu de-minimis?:

 • udział w szkoleniach musi odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą (o dofinansowanie występuje pracodawca);
 • przedsiębiorca uzyskujący dofinansowanie otrzymuje tzw. pomoc de minimis (wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EUR w ciągu trzech ostatnich lat);
 • pomocą de-minimis objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • wszystkich przedstawicieli dużych przedsiębiorstw, mających możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach pomocy publicznej, zapraszamy do kontaktu pod mail dih@bimklaster.org.plOdwołanie szkolenia:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, nie później niż 5 dni przed terminem z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń (Minimalna liczba uczestników: 8 osób).
 • Odwołanie następuje poprzez wysłanie informacji drogą elektroniczną.
 • W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik otrzyma propozycję udziału w szkoleniu w innym terminie lub zwrot kosztów.