W dniu 14 listopada 2019 roku odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Przy kawie o innowacjach..” organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tym razem wśród uczestników byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, MARR, PARP, UM Zakopane oraz innych zaproszonych klastrów (Klaster LifeScience Kraków, Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Klaster Inteligentnego Oświetlenia). My również, w osobach Michał GarsteckiMałgorzata Wójcik, braliśmy aktywny udział w dyskusji oraz warsztatach. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego zapowiedzieli, że wezmą pod uwagę przedstawione przez nas pomysły, a w najbliższym czasie zostanie przedstawiony raport podsumowujący wyniki wspólnych prac.