Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 29 października 2019 roku wzięliśmy udział w warsztatach „Przy kawie o innowacjach”. BIM Klaster na spotkaniu reprezentowała Małgorzata Wójcik . Grupa robocza stworzona z przedstawicieli klastrów z rejonu Małopolski przedstawiła potrzeby swoich środowisk. Analizowana była również dotychczasowa pomoc władz województwa dla inicjatyw klastrowych. Celem warsztatów było wypracowanie wspólnej wizji, która uwzględni różne perspektywy i doświadczenia.

Liczymy na pozytywne efekty tego spotkania 🙂