20 czerwca 2022 r. w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyło się seminarium pn. „Wyzwania współczesnego budownictwa”. Wydarzenie organizowane było przez Ministra Rozwoju i Technologii.

W agendzie spotkania znalazły się:

 • debata dot. uproszczonej procedury budowy domu do 70 m kw., w której udział wzięli przedstawiciele MRiT oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • założenia propozycji rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchylającego rozporządzenie (UE) 305/2011,
 • pobieranie próbek z wyrobów budowlanych składowanych na budowie,
 • deklaracje środowiskowe i taksonomia UE w odniesieniu do wyrobów i obiektów budowlanych,
 • wykorzystanie danych i usług GUGiK w systemach informatycznych państwa,
 • wykorzystanie serwisu www.geoportal.gov.pl w realizacji zadań administracji i usprawnianiu komunikacji systemów informatycznych państwa,
 • interferometria radarowa w kontekście wyników projektu DefSAR,
 • jak Grupa Robocza ds. BIM może wspomóc wdrażanie BIM w Polsce,
 • cele reformy systemu planowania przestrzennego oraz główne zmiany przewidziane w nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co zwróciło naszą uwagę? Kilka stwierdzeń i punktów wspólnych, dla prezentowanych tematów, które pokazują jak ważne są we współczesnym świecie ekologia, optymalizacja wykorzystania zasobów, informacja i sprawne nią zarządzanie. BIM ma w tej układance szczególne miejsce bo „dotyka” niemal wszystkich z omawianych podczas seminarium zagadnień.

Na korzyści wynikające z wdrożenia metodyki BIM i jej znaczenie, nie tylko dla branży budowlanej, ale też dla całej gospodarki, w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę dr inż. Tomasz Piotrowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds. BIM, działającej przy MRiT. Wśród najistotniejszych wskazane zostały:

 • koordynacja współpracy
 • automatyczne wykrywanie kolizji
 • oszczędność czasu i zasobów
 • efektywne zarządzanie produkcją
 • zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów
 • usprawnienie procesów zarządczych na etapie eksploatacji budynków
Prezentacja „Jak Grupa robocza ds. BIM może wspomóc wdrażanie BIM w Polsce?”, dr inż. Tomasz Piotrowski, 20.06.2022
Prezentacja „Jak Grupa robocza ds. BIM może wspomóc wdrażanie BIM w Polsce?”, dr inż. Tomasz Piotrowski, 20.06.2022

Prezentacja stanowiła też podsumowanie, podejmowanych na przestrzeni ostatnich lat i miesięcy, działań zmierzających w kierunku wdrożenia BIM w Polsce, mowa tu o:

 • krótkim podsumowaniu historii BIM w Polsce do 2020 roku
 • wynikach projektu „Cyfryzacja procesu Budowlanego w Polsce” w tym w szczególności: Mapie drogowej, Szablonach dokumentów BIM, Platformie cyfrowej IT BIM, który zakończył się w październiku 2020 roku.
 • opublikowanym na przełomie września/października 2020 roku podręczniku BIM Standard PL
 • powołaniu w marcu bieżącego roku Grupy roboczej do spraw BIM w MRiT
 • zadaniach stojących przed Grupą roboczą do spraw BIM