Image

Wykorzystanie dronów w projektach infrastrukturalnych

Details on the training

PURPOSE OF THE TRAINING

Celem szkolenia jest zapoznanie się z podstawowymi zasadami wykorzystania dronów na różnych etapach projektowych oraz poznanie możliwości zastosowania bogatych wariantów danych i wyników pozyskanych z powietrza.

TRAINING PROFILE

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za planowanie nowych inwestycji, kontrole i nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, osób analizujących postępy budowy oraz rozliczających ilość materiałów oraz postęp prac.

DURATION AND ADDITIONAL DATA

  • Lokalizacja: Centrum Treningowe Geotronics w Krakowie + cały kraj
  • Czas trwania: 2 dni
  • Koszt: 1 600 zł plus VAT od osoby (minimalna liczba osób: 5)
  • Rabat dla członków BIM Klastra – 20%

Training initiator

Image

Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o.