Jest nam niezmiernie miło powiadomić, że Urząd Zamówień Publicznych przy merytorycznej pomocy członków Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz BIM Klastra organizuje
w dniu 4 grudnia 2015 Konferencję

 “Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych”

Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie tematyki wynikającej z zapisów dyrektywy unijnej dotyczącej elektronicznych narzędzi do modelowania informacji budowlanych. Zagadnienie to jest związane z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych (DzU UE L 94/65), która rekomenduje wykorzystanie technologii BIM (Building Information Modelling – modelowanie informacji o budynkach) przy realizacji zamówień publicznych w obszarze inwestycji budowlanych.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane możliwości stosowania technologii BIM w planowaniu i realizacji robót budowlanych przez zamawiających z uwzględnieniem całego cyklu życia budowli w rozumieniu procesu koncepcji, planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanej, wraz z późniejszą eksploatacją.

Zaproszenie  skierowane jest do przedstawicieli instytucji zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji – należy przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zamieszczonego na stronach UZP.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi. Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Źródło: http://plbim.org/index.php/pl/konferencja