O nas

Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to sieć powiązań kooperacyjnych, która zawiązana została w dniu 02.04.2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną , IT i technologiami informacyjnymi, dla których budownictwo to nie tylko praca ale i pasja. Każdy z nas odważnie patrzy w przyszłość kreując nowe standardy pracy które, w co głęboko wierzymy, niebawem staną się codziennością branży.

W chwili obecnej BIM klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, z całej Polski, działające w branży budowlanej i ICT a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce.

Pobierz broszurę

Misja

Naszym głównym zamierzeniem jest łączenie potencjału i kompetencji firm oraz innych podmiotów pozwalające na realizację dowolnych projektów budowlanych w najnowszych technologiach ICT.

Wartością dodaną klastra budowlanego jest inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania technologii BIM w całym procesie inwestycyjnym, począwszy od koncepcji poprzez wykonawstwo aż po oddanie do użytku, a nawet przez cały cykl życia budynku.

Cele klastra

Celem Klastra jest w szczególności:

 • Reprezentowanie interesów członków

 • Wspieranie inicjatyw i projektów realizowanych przez podmioty tworzące Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

 • Zarządzanie wspólnymi projektami podmiotów reprezentowanych przez członków Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie

 • Propagowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania projektami realizowanymi przez członków Klastera Technologii Informacyjnych w Budownictwie

 • Rozwijanie stałych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy członkami

 • Rozwijanie stałych kontaktów, współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy członkami a instytucjami naukowymi, edukacyjnymi, około biznesowymi oraz publicznymi w tym samorządowymi

 • Oddziaływanie na proces legislacyjny i tworzenia projektów przepisów wykonawczych w zakresach objętych celami Klastra

 • Budowanie wspólnej marki podmiotów reprezentowanych przez członków Klastra

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klastra oraz podmiotów współpracujących

 • Tworzenie zasobów wiedzy oraz rozwój zaplecza sprzętowego do wspólnego wykorzystania przez członków Klastra przy opracowywaniu innowacyjnych produktów i usług

 • Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym i przedsiębiorczością o charakterze lokalnym, regionalnym, transgranicznym, ogólnopolskim

 • Promocja i czynny udział w tworzeniu mechanizmów i narzędzi wspierających rozwój nowych technologii informacyjnych w branży budowlanej, a w szczególności wykorzystania technologii BIM w procesie inwestycyjnym

 • Działania na rzecz poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki

 • Propagowanie oraz ścisłe przestrzeganie standardów oraz zasad etycznych i innych zasad przyjmowanych dobrowolnie przez członków Klastra

 • Działalność na rzecz przystosowania systemu edukacyjnego do wymagań rynku pracy, szczególnie w branży budowlanej

Nasza Historia

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

2023

Styczeń 2023

Oficjalnie ruszył projekt European Digital Innovation Hub, czyli Europejskie Centrum Innowacji Cyfrowych. Celem projektu jest pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom we właściwym wdrażaniu nowych technologii w ich firmach, a także uświadomienie podmiotom sektora publicznego, że przemysł 4.0 to ważny temat dla polskich firm, które chcą być konkurencyjne na rynku. BIMKlaster jest częścią EDIH hub4industry, którego liderem jest Krakowski Park Technologiczny | Krakow Technology Park.

Styczeń/Luty 2023

BIM Klaster Patronem Branżowym Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA.

Luty 2023

Na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii opublikowane zostają dokumenty opracowane w ramach projektu „Cyfryzacja procesu inwestycyjnego w Polsce” w języku angielskim.

Marzec 2023

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie / BIM Klaster zostało uhonorowane nagrodą „Laury Buildera” za inspirowanie działań zmierzających do pełnego wykorzystania metodyki BIM w całym procesie inwestycyjnym. Laury Buildera to wyróżnienie przyznawane przez miesięcznik „Builder” osobom, firmom i instytucjom z branży budowlanej oraz spoza niej, których działalność i świadczone usługi wpływają na rozwój budownictwa oraz działających w nim firm.

Marzec 2023

Katarzyna Orlińska-Dejer – Prezes BIM Klastra – otrzymała wyróżnienie specjalne – Osobowość branży 2022 – przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm z branży budowlanej oraz organizacji i stowarzyszeń branżowych za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

Marzec 2023

BIM Klaster Patronem konferencji BIM MEETUP POLSKA

Kwiecień 2023

BIM Klaster organizatorem 8.edycji konferencji Projektowanie Przyszłości w Krakowie.

Maj 2023

BIM Klaster Patronem Branżowym konferencji openBIM Poland 2023

2022

Kwiecień 2022

Katarzyna Orlińska-Dejer – Prezes BIM Klastra i Robert Szczepaniak – v-ce Prezes BIM Klastra otrzymują akty powołujące do Grupy roboczej do spraw BIM działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Kwiecień 2022

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 7. edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości” w Krakowie.

Maj 2022

BIM Klaster partnerem instytucjonalnym wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO

Maj 2022

Udział Katarzyny Orlińskiej-Dejer, Prezes BIM Klastra, w panelu dyskusyjnym „Innowacyjne miasto”, w ramach konferencji „Smart City – innowacyjne budownictwo przyszłości” organizowanej przez Małopolska Open Eyes Economy Hub w Krakowie.

Maj 2022

BuildingSMART Polska i BIM Klaster w rozmowie o współpracy – „Wspólny kierunek”

Czerwiec 2022

Udział Katarzyny Orlinskiej-Dejer w seminarium ‘Wyzwania współczesnego budownictwa”. Wydarzenie organizowane było przez Ministra Rozwoju i Technologii. Podsumowanie wydarzenia dostępne jest tutaj.

Wrzesień 2022

BIM Klaster wspólnie z fundacją #Horyzont360 w ramach ROBO CHALLENGE 2022 miał okazję zabrać małych i dużych adeptów inżynierii w niezapomnianą podróż. Szczególne podziękowania należą się firmom TMSYS sp. z o.o. i Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. za entuzjazm i zaangażowanie.

Wrzesień 2022

Druga edycja spotkania networking-owego .

Wrzesień 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – BIM Klaster – dokonało wyboru władz na kolejną kadencję. Powołało zarząd w składzie: Maciej DejerKonrad MajewskiKatarzyna Orlińska-DejerWojciech Sumlet, Robert Szczepaniak >> rob gester. Funkcję Prezesa powierzono Katarzynie Orlińskiej-Dejer.

Październik 2022

Publikacja „BIM Klaster – kochamy to, co robimy i robimy to dobrze”  prezentująca ostatnie, aktualne i przygotowywane przez BIM Klaster inicjatywy i projekty, magazyn Warunki Techniczne PL

Listopad 2022

Konferencja Nowe Oblicze BIM – BIM Klaster patronował wydarzeniu. Prezentacja Katarzyny Orlińskiej-Dejer, Prezes BIM Klastra – „Rozwój BIM na polskim rynku – wsparcie administracji centralnej”

Grudzień 2022

Podpisanie umowy konsorcjum dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „European Digital Innovation Hub Krakowskiego Parku Technologicznego — EDIH KPT”

#EDIH (European Digital Innovation Hub) czyli regionalne centrum innowacji cyfrowych będzie doskonałym miejscem, by firmy mogły się rozwijać w takich obszarach jak np.: inteligentna robotyzacja, AI, #cyberbezpieczeństwo, #BIM, additive manufacturing, łączność #5G, czy #IoT.

Liderem projektu, który rusza już 1 stycznia 2023 roku jest Krakowski Park Technologiczny.

2021

w toku

BIM Klaster, od 2019 roku, wchodzi w skład Digital Innovation Hub – jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Produkty BIM Klastra zrealizowane w ramach projektu, na przestrzeni 2021 roku:

 • Cykl webinariów
 • Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora”

Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/

Kwiecień 2021

Krakowski Park Technologiczny – lider konsorcjum hub4industry, został jednym z 25 polskich kandydatów na Europejski Hub Innowacji Cyfrowych wyłonionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. BIM Klaster jest jednym  z partnerów i współtwórców wniosku. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/Konkurs-wylonienie-polskich-kandydatow-na-Europejskie-Huby-Innowacji-Cyfrowych-krajowa-preselekcja

Kwiecień 2021

Udział naszego eksperta @Maciej Dejer w organizowanym przez hub4industry dniu otwartym Fabryki Przemysłu Przyszłości. Hasło spotkania #DigitalTwin

Kwiecień 2021

Eksperci BIM Klastra @Maciej Dejer i @Robert Szczepaniak prowadzą szkolenie „BIM – standaryzacja elementów inwestycyjnych w branży budowlanej. Wymogi BIM w polskich zamówieniach publicznych na przykładzie przetargów” dla członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”

Maj 2021

BIM Klaster i DIH hub4industry organizatorami trzydniowej konferencji BIM4industry 2021 praktyka i trendy. Więcej o wydarzeniu: https://www.bim4industry.pl/

Maj 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

Maj 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie.

Czerwiec 2021

Udział Macieja Dejera , v-ce Prezesa BIM Klastra, w debacie „Building Information Modeling – projektowanie, budowa mostów i tuneli w aktualnej rzeczywistości biznesowej”, w ramach II Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej

Lipiec 2021

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) podpisało porozumienie o współpracy z Polskim Klastrem Cyberbezpieczeństwa #CyberMadeInPoland Sp. z o.o..

Wrzesień 2021

Start projektu BIMbanie.  Cykl obejmuje 12 rozmów z ekspertami i specjalistami BIM Klastra, którzy dzielą się ze słuchaczami wiedzą (tips & trics) na temat BIM i nie tylko, własnym doświadczeniem biznesowym i zawodowym, ale też ciekawostkami o sobie

Wrzesień 2021

BIM Klaster partnerem BIM World MUNICH 2021

2020

Marzec 2020

III Kongres Smart, Building & City 2020 – BIM Klaster patronował wydarzeniu. Nasi członkowie, firmy: Datacomp , M.A.D. EngineersURBAN Project, znalazły się w gronie laureatów plebiscytu BIM INNOVATION organizowanego w ramach III Kongresu Smart, Building & City 2020

Czerwiec 2020

Kongres Infrastruktury Polskiej 2020 – udział Macieja Dejera , v-ce Prezesa BIM Klastra, w debacie „Cyfryzacja branży budowlanej”, w roli jednego z ekspertów biorących udział w debacie

do 11.2020

Realizacja projektu „ Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Projekt realizowany we współpracy z PwC Advisory, na zlecenie komisji Europejskiej w ramach programu „Structural Reform Support Service”. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju). Więcej i projekcie : https://www.bimklaster.org.pl/projekty/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce/

w toku

BIM Klaster, od 2019 roku, wchodzi w skład Digital Innovation Hub – jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Produkty BIM Klastra zrealizowane w ramach projektu, na przestrzeni 2020 roku:

 • Kursy e-learningowe
 • Cykl webinariów
 • Szkolenie „BIM w Przemyśle 4.0. Poradnik dla Inwestora”
 • Mobilny demonstrator BIM

Więcej o projekcie: https://www.bimklaster.org.pl/projekty/digital-innovation-hub/

Listopad 2020

Uruchomienie Bazy Wiedzy BIM Klastra – gdzie udostępniane są materiały dotyczące Stowarzyszenia oraz jego działalności. Jest to również repozytorium rozmaitych publikacji dotyczących innowacyjnych technologii, autorstwa naszych członków i nie tylko. Można tutaj znaleźć prezentacje z wydarzeń organizowanych i/lub współorganizowanych przez BIM Klaster, materiały prasowe oraz wideo, interesujące zdjęcia, wywiady czy też odnośniki do stron internetowych.   Swoje miejsce mają tu również materiały informacyjne na temat naszych firm członkowskich. https://www.bimklaster.org.pl/oferta/przestrzen-klastrowicza/

Uruchamiamy CENTRUM SZKOLENIOWE BIM KLASTRA https://www.bimklaster.org.pl/centrumszkoleniowe/ ) to inicjatywa, której celem jest zagregowanie w jednym miejscu szkoleń organizowanych przez BIM Klaster oraz firmy członkowskie Stowarzyszenia, dając tym samym osobom zainteresowanym poszerzaniem swej wiedzy możliwość szybkiego dotarcia do wysokiej klasy specjalistów i praktycznych szkoleń.

2019

7 marzec 2019

Politechnika Krakowska dołącza do grona partnerów BIM Klastra

3–4 kwietnia 2019

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 6 edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości 2019” w Krakowie

kwiecień–maj 2019

Szkolenie pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Rolniczego – projekt zrealizowany we współpracy z firmą M.A.D. Engineers. Do realizacji szkolenia firma M.A.D. Engineers zaprosiła ekspertów z BIM Klastra, reprezentujących firmy: WSC Witold Szymanik i Spółka, Amigeo, TM-sys, Design Express i TB Poland

29 maja 2019

udział BIM Klastra w spotkaniu w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie „BIM Hyde Park”– udział w wydarzeniu zarówno w roli prelegentów jak i licznego grona uczestników

maj 2019

BIM Klaster wpisany na Mapę Klastrów Polskich

12 czerwca 2019

udział Katarzyny Orlińskiej-Dejer w roli moderatora panelu „Inteligentne budownictwo – czy digitalizacja zrewolucjonizuje sektor infrastruktury?” podczas „IV Kongresu Infrastruktury Polskiej 2019” w Warszawie

czerwiec 2019

BIM Klaster wpisany na listę podmiotów do wykorzystania w procesie konsultacji publicznych projektów aktów prawnych

28 wrzesień 2019

pierwsza edycja spotkania networking-owego BIM Steak

15 październik 2019

podpisanie umowy na realizację projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Projekt realizowany we współpracy z PwCAdvisory, na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach programu „Structural Reform Support Service”. Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Rozwoju. Więcej o projekcie: www.bimklaster.org.pl/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce-projekt-promujacy-rozwiazania-bim/

grudzień 2019

BIM Klaster wchodzi w skład jednego z pięciu konsorcjów, które zyskały uznanie w oczach ekspertów oceniających w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” organizowanym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju). Krakowski DIH jest wiodącym i jedynym w Polsce południowej z pięciu powołanych konsorcjów. Projekt KPT i partnerów ( ASTOR, T-Mobile, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Kościuszki, BIM Klaster), został wyłoniony w drodze konkursu i zdobył najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich 41 zgłoszonych. Więcej o projekcie: www.kpt.krakow.pl/przemysl/digital-innovation-hub/

 

2018

16 luty 2018

Spotkanie informacyjne dot. Projektu pilotażowego „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 z zastosowaniem technologii BIM” – udział w spotkaniu w roli uczestnika /obserwatora

6 kwietnia 2018

BIM Klaster partnerem merytorycznym Kongresu „SMART PROJECT, BUILDING & CITY” w Rzeszowie

24 kwietnia 2018

BIM Klaster organizatorem merytorycznym 5 edycji konferencji „Projektowanie Przyszłości 2018” w Warszawie. Wśród prelegentów przedstawiciele firm z BIM Klastra: Dhr. Jan Van Sichem (BIMplan / Revit Standards Foundation), Robert Szczepaniak ( Vectorwors), Karolina Wróbel (M.A.D. Engineers), Marek Piotrowicz (TB Poland), Michał Garstecki (Amigeo Sp. z o.o.)

27 kwietnia 2018

BIM Klaster podpisał umowę o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie a firmą M.A.D. Engineers Sp. z o.o. Na mocy umowy począwszy od dnia 27.04.2018 obie strony będą organizować wspólnie cykliczne szkolenia pod nazwą „BIM dla Inwestorów”.

25 czerwca 2018

Podpisana została umowa o partnerstwie pomiędzy BIM Klastrem a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie

lipiec 2018

Kooperacja firm z BIM Klastra w Szkoleniu pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (M.A.D. Engineers zaprosiła ekspertów z BIM Klastra, reprezentujących firmy: WSC Witold Szymanik i Spółka, ProGea 4D, Amigeo, Argas Projekt, Design Express i Datacomp)

16 lipica 2018

BIM Klaster podpisał umowę partnerską z firmą Konfoteka Sp. z o.o.

31 sierpnia 2018

BIM Klaster w odpowiedzi na zaproszenie do współpracy, złożył propozycję współpracy z GDDKiA w pilotażowym projekcie z zastosowaniem technologii BIM wraz z Portfolio naszych ekspertów.

27-28 października 2018

BIM Klaster partnerem „BIM World MUNICH 2018” w Monachium

14 listopada 2018

BIM Klaster patronem honorowym konferencji „Nowe Oblicza BIM 2018” w Warszawie

2017

styczeń 2017

„Lekcja z ekspertem” w Zespole Szkół nr 2 w Bochni – BIM Klaster wraz z firmami MAD ENGINEERS i ARGAS Projekt zorganizował wykład, którego celem było zapoznanie młodzieży z technologią BIM. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Lekcja z ekspertem” i zgromadziło przeszło 100 uczniów oraz przedstawicieli kadry pedagogicznej.

29 maja – 1 czerwca 2017

BIM Klaster organizatorem warsztatów „Tygodnia BIM 2017” w Krakowie

19 czerwca 2017

BIM Klaster partnerem konferencji „Polski Kongres Zamawiających – innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne” w Warszawie – prelekcja Roberta Szczepaniaka

19 czerwca 2017

BIM Klaster na „V Kongresie Infrastruktury Polskiej 2017” w Warszawie – BIM Klaster reprezentował Maciej Dejer który wziął udział w panelu eksperckim „Czy technologie BIM są szansą na rozwój polskiego budownictwa?”

czerwiec 2017

zarząd BIM Klastra w nowym składzie: prezes: Katarzyna Orlińska-Dejer, vice prezesi: Maciej Dejer, Katarzyna Knap, Michał Garstecki, Robert Szczepaniak

6 września 2017

BIM Klaster złożył ofertę dla Urzędu Zamówień Publicznych na opracowanie praktycznego informatora dotyczącego modelowania danych budowlanych (BIM) w obszarze zamówień publicznych

7 listopada 2017

BIM Klaster patronem honorowym konferencji „Nowe Oblicze BIM 2017” w Warszawie

28-29 listopada 2017

BIM Klaster partnerem „BIM World MUNICH 2017”, największego wydarzenia dedykowanego tematyce BIM w regionie niemieckojęzycznym.

2016

luty 2016

BIM Klaster został zakwalifikowany do Dialogu Technicznego na wdrożenie technologii BIM w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BIMobject wraz z BIM Klastrem uczestniczą w targach „BUDMA 2016” w Poznaniu

BIM Klaster przeprowadził szkolenie BIM w praktyce na Politechnice Krakowskiej (szkolenie odbyło się w dwóch grupach i obejmowało po 16 godzin zajęć praktycznych na grupę. Program był nakierowany na praktyczne wykorzystanie międzynarodowego formatu wymiany informacji IFC oraz jak tworzyć prawidłowe modele BIM)

kwiecień 2016

BIM Klaster Partnerem konferencji Projektowanie Przyszłości

9 kwietnia 2016

BIM Klaster patronem konferencji „Technologia w Budownictwie” w ramach 21 Targów Budownictwa EXPO Dom, na Hali Podpromie w Rzeszowie

25 kwietnia 2016

BIM Klaster został powołany na członka Komitetu Technicznego nr 232 (Polskiego Komitetu Normalizacyjnego) ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie

20-21 maja 2016

BIM Klaster wspierał merytorycznie międzynarodowe warsztaty ”ArchiCAD Spring Academy 2016” w Krakowie

30 maja 2016

Krakowski Park Technologiczny nowym partnerem BIM Klastra

8-9 listopada 2016

BIM Klaster patronem konferencji „infraBIM” w Gliwicach

18 listopada 2016

BIM Klaster współorganizatorem konferencji „BIM dla WNĘTRZ” organizowanej podczas IV Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build Poland

2015

maj 2015
BIM Klaster nominowany do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2015
21 maja 2015
Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej i BIM Klaster organizują konferencję „Dzień BIM” w ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej
lipiec 2015
Maciej Dejer (Prezes BIM Klastra) został zakwalifikowany do prac w ramach grupy roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji z obszaru „Technologie informacyjne i komunikacyjne”
7 października 2015
Zarząd organizacji BuildingSmart Nordic przyznał polskim przedstawicielom status obserwatora przy BuildingSmart Nordic. Instytucjonalnym członkiem z Polski został BIM Klaster reprezentowany przez Macieja Dejera z firmy M.A.D. Engineers, Adam Glema z Politechniki Poznańskiej oraz Andrzeja Tomany z firmy DataComp i Izby Projektowania Budowlanego
22 października 2015
prelekcja specjalistów z BIM Klastra na „III Kongresie Profesjonalistów IT” w Rzeszowie
4 grudzień 2015
Urząd Zamówień Publicznych przy merytorycznej pomocy członków Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz BIM Klastra organizuje konferencję “Technologia BIM w przygotowaniu i realizacji inwestycji publicznych” w Warszawie

2014

31 marca 2014

Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego nowym partnerem BIM Klastra

10-11 kwietnia 2014

BIM Klaster objął patronatem konferencję „Projektowanie Przyszłości” w Warszawie

29 maja 2014

BIM Klaster na Małopolskich Targach Innowacji 2014

24 czerwca 2014

Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie Politechniki Krakowskiej nowym partnerem BIM Klastra

grudzień 2014

Trzy firmy klastrowe (Katarzyna Knap-Miśniakiewicz z Pracowni Projektowej Inżynierii Cieplnej, Artur Doliński z Agardo BIM Outsourcing & Consulting, Maciej Dejer z M.A.D. Engineers) reprezentowały BIM Klaster na konferencji „Praga – BIMday 2014”

BIM Klaster w periodyku „Innowacyjny Start” wydawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

BIM Klaster został członkiem założycielem Forum Klastrów Małopolski

 

2013

28 stycznia 2013

wpis Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze Stowarzyszenia, wybrano zarząd Stowarzyszenia w składzie: Maciej Dejer – prezes, vice prezesi: Katarzyna Orlińska-Dejer, Andrzej Tomana, Andrzej Inglot, Artur Doliński

26 września 2013

„Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza” uzyskała odpowiednie rekomendacje i została członkiem wspierającym BIM Klastra

20 września 2013

Politechnika Poznańska reprezentowana przez Dr hab. inż. prof. nadzw. PP Adama Glemę (Prodziekana Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska) została Partnerem BIM Klastra

2012

2 kwietnia 2012

podpisano Porozumienie o utworzeniu klastra pod nazwą „Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie” przez:

 • M.A.D. ENGINEERS Maciej Dejer, Andrzej Inglot spółka cywilna, reprezentowana przez:
  – Maciej Dejer – współwłaściciel
  – Andrzej Inglot – współwłaściciel
 • DATACOMP sp. z o.o., reprezentowana przez:
  – Andrzej Tomana – wiceprezes Zarządu,
 • Budexpert Doradztwo Inżynierskie Janusz Brożek, Grzegorz Śladowski spółka cywilna,
  reprezentowana przez:
  – Janusz Brożek – współwłaściciel
  – Grzegorz Śladowski – współwłaściciel
 • Vostok Design Wojciech Gawinowski, reprezentowana przez:
  – Wojciech Gawinowski – właściciel