Eksperci

Maciej Dejer

Członek zarządu Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).
Prezes M.A.D. Engineers Spółka z o.o. i ePM Spółka z o.o.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, inżynier budownictwa ze smykałką do technologii IT. Od
ponad 15 lat wykorzystuje w pracy metodykę BIM, realizując zlecenia na rynki USA i Kanady, a od
2011 roku w Polsce. Wchodził w skład grupy ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w prace nad
projektem „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju
(obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i wspieranego przez Komisję Europejską (DG
Reform)
Orędownik stosowania idei Open BIM w każdej możliwej sytuacji. Aktywnie angażuje się
w propagowanie metodyki BIM.