Eksperci

Robert Szczepaniak

Członek zarządu Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Technische Universitaet Wien (wydział Architektury). Pełne uprawnienia architektoniczne w Austrii (1995: Wiedeń, Dolna Austria i Burgenland) oraz w Polsce (2010: Izba Mazowiecka). Własna działalność architektoniczna. Entuzjasta nowych technologii, ale z okiem na tradycję i wartości w życiu. Wchodził w skład grupy ekspertów zewnętrznych
zaangażowanych w prace nad projektem „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i wspieranego przez Komisję Europejską (DG Reform)

Członek założyciel Stowarzyszenia ‚BIM dla polskiego budownictwa’, aktywista BIM Klastra, autor kilkudziesięciu artykułów nt. BIM i IPD w prasie fachowej oraz ekspertyz wdrażania inwestycji
publicznych w metodyce BIM. Certyfikowany Green Belt Lean Practitioner.

Moje artykuły