DATACOMP IT Sp. z o.o.

In by Łukasz Pryczkat

Firma Datacomp IT Sp. z o.o. działa na polskim rynku oprogramowania od ponad 30 lat. Jest producentem i dystrybutorem oprogramowania inżynierskiego dla przemysłu maszynowego i budownictwa. Firma wprowadziła na polski rynek szereg systemów CAD/CAM/CAE/ERP-MES takich jak Alibre, VisualMill, BricsCAD, DDScad, M-Files (pełna lista dostępna na stronie www.datacomp.com.pl). Własne oprogramowanie dotyczy kosztorysowania z flagowym systemem kosztorysowym BIMestiMate. Jest to nowatorski system kosztorysowy z możliwością przedmiarowania modeli w formacie IFC, utworzonych w innych systemach. Autorskim produktem jest również przeglądarka modeli IFC – BIMvision wraz z otwartym API, która jest niezwykle dynamicznie rozwijającym się narzędziem, pozwalającym nie tylko zwizualizować modele BIM stworzone w formacie IFC 2×3, ale też np. opracowywać raporty ilościowe czy zarządzać zmianami.

www.datacomp.com.pl