Referencje

Instalacja przemysłowa

Image

Zadaniem firm realizujących zlecenie było wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej.
Na podstawie udostępnionych przez Klienta materiałów (wyniki obliczeń statycznych oraz model koncepcyjny) zostały wykonane następujące usługi:

  • zaprojektowano połączenia węzłów konstrukcji stalowej,
  • wykonano model BIM konstrukcji z zaprojektowanymi połączeniami węzłów,
  • przeprowadzono koordynację konstrukcji z instalacjami przemysłowymi. Szczególny nacisk został położony na:
    1. zapewnienie możliwości montażu urządzeń,
    2. eliminacje kolizji,
    3. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
  • wykonano rysunki oraz zestawienia materiałowe w ramach dokumentacji warsztatowej

Projekt

Projekt warsztatowy instalacji przemysłowej do produkcji kawy

Zrealizowany przez

Model BIM, koordynacja, dok. warsztatowa:
M.A.D. Engineers sp. z o.o.
Projektant połączeń węzłów konstr. stalowej:
EJG Bułat sp. z o.o. sp. k.

Lokalizacja

Tutbury, Wielka Brytania

Typ

Projekt warsztatowy,
Projekt połączeń węzłów konstrukcji

Inwestor

PONER sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Masa konstrukcji głównej: 41,32 tony
Pow. krat pomostowych: 152 m2
Długość łączna barierek: 185 m

Termin realizacji

05.2018 – 11.2018