Instalacja przemysłowa

Projekt
Projekt warsztatowy instalacji przemysłowej do produkcji kawy
Zrealizowany przez
Model BIM, koordynacja, dok. warsztatowa:
M.A.D. Engineers sp. z o.o.
Projektant połączeń węzłów konstr. stalowej:
EJG Bułat sp. z o.o. sp. k.
Lokalizacja
Tutbury, Wielka Brytania
Typ
Projekt warsztatowy,
Projekt połączeń węzłów konstrukcji
Inwestor
PONER sp. z o.o.
Projekt w liczbach
Masa konstrukcji głównej: 41,32 tony
Pow. krat pomostowych: 152 m2
Długość łączna barierek: 185 m
Termin realizacji
05.2018 – 11.2018

Zadaniem firm realizujących zlecenie było wykonanie projektu warsztatowego konstrukcji stalowej.
Na podstawie udostępnionych przez Klienta materiałów (wyniki obliczeń statycznych oraz model koncepcyjny) zostały wykonane następujące usługi:

  • zaprojektowano połączenia węzłów konstrukcji stalowej,
  • wykonano model BIM konstrukcji z zaprojektowanymi połączeniami węzłów,
  • przeprowadzono koordynację konstrukcji z instalacjami przemysłowymi. Szczególny nacisk został położony na:
    1. zapewnienie możliwości montażu urządzeń,
    2. eliminacje kolizji,
    3. zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom
  • wykonano rysunki oraz zestawienia materiałowe w ramach dokumentacji warsztatowej