References

Projekt pilotażowy BIM w PKP PLK S.A.

Image

Prowadzony projekt pilotażowy BIM w PKP obejmował swoim zakresem realizacje inwestycji na etapie postępowania przetargowego na wybór Projektanta i opracowania dokumentacji projektowej. Całość zlecenia podzielona była na trzy główne części:

  • Etap I – opracowanie zapisów będących elementem SIWZ na wybór Projektanta dla zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem BIM. Obowiązkiem Miastoprojekt Wrocław było opracowanie metodyki przeprowadzenia zamówienia oraz materiałów przetargowych,
  • Etap II – konsultacje na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na wybór Projektanta dla zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej z wykorzystaniem BIM wraz z nadzorem autorskim. Zadaniem Miastoprojekt Wrocław było przygotowanie propozycji odpowiedzi na pytania oferentów oraz konsultacje przy wyborze oferty na usługi projektowe,
  • Etap III – Weryfikacja i rekomendacja optymalnych rozwiązań proponowanych przez Projektanta w zakresie wykorzystania technologii BIM. Na tym etapie Miastoprojekt Wrocław oceniało pod kątem BIM:
  • koncepcje programowo – przestrzenną,
  • projekt budowlany,
  • projekt wykonawczy,
  • materiały przetargowe na roboty budowlane

Project name

Pełnienie funkcji konsultanta w związku z przygotowaniem i realizacją dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego pilotażowego projektu wykorzystującego technologię BIM.

Implemented by

Location

-

Type

Doradztwo w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM oraz nadzór nad realizacją prac projektowych

Investor

PKP PLK S.A.

Project in figures

Projekt pilotażowy dotyczy rozbiórki i budowy wiaduktu kolejowego w 33,994 km na linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza
Długość wiaduktu – 6,70 m
Szerokość wiaduktu – 9,0 m

Start date / Completion date

05.2018 - 06.2020