Referencje

Pałac Małachowskich w Nałęczowie

Image

Przygotowanie modelu 3D BIM i dokumentacji 2D stanu istniejącego w programie Archicad, które stanowiły podstawę dalszych prac projektowych Architektów i projektantów branżowych.

Projekt

Pałac Małachowskich w Nałęczowie

Zrealizowany przez

STAN DESIGN SP. Z O.O.

Lokalizacja

Nałęczów, Polska

Typ

Inwentaryzacja architektoniczna na podstawie skaningu laserowego i chmur punktów - budynek zabytkowy

Inwestor

Boris Kudlička with Partners (Zamawiający)

Projekt w liczbach

Powierzchnia użytkowa: 1300 m2
Czas pozyskania i obróbki chmur punktów: 10 dni
Czas realizacji modelu 3D: 20 dni (4 osoby – Archicad Teamwork)

Termin realizacji

02.2019