References

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. świadczyła kompleksową usługę doradztwa w zakresie stosowania BIM dla RCKiK w Opolu. Całość zamówienia podzielona była na dwa etapy:

Etap I – składający się z dwóch części:

  1. opracowanie „Wymogów BIM”, na które składa się opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, dokumenty wymagane od Wykonawcy oraz projekt umowy w zakresie technologii BIM,
  2. wsparcie podczas trwania procedury przetargowej w zakresie technologii BIM (odpowiedzi na pytania Wykonawców, pomoc w ocenie ofert i spełniania warunków udziału przez wykonawców)

Etap II – wsparcie w nadzorze nad realizacją dokumentacji projektowej oraz przy odbiorze dokumentacji projektowej

Project name

Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie BIM dla inwestycji "Remont i przebudowa budynku głównego RCKiK w Opolu"

Implemented by

Location

Opole

Type

Doradztwo w przygotowaniu postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w technologii BIM oraz nadzór nad realizacją prac projektowych

Investor

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

Project in figures

Powierzchnia netto: 1235,86 m2
Powierzchnia użytkowa przebudowywanej części – 946,13 m2
Kubatura brutto – 5942 m3

Start date / Completion date

01.2019 – 06.2020