Stadion Miejski w Szczecinie

Projekt
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie
Zrealizowany przez
Konsultant: M.A.D. Engineers sp. z o.o.
Lokalizacja
Szczecin
Typ
Doradztwo - sporządzenie wytycznych dotyczących stosowania technologii BIM w ramach umowy na realizację Inwestycji
Inwestor
Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o.
Projekt w liczbach
Pojemność stadionu: 20 500 miejsc
Centrum szkolenia Dzieci i Młodzieży – w skład Centrum wchodzi budynek główny, trzy pełnowymiarowe boiska naturalne oraz jedno ze sztuczną nawierzchnią
Koszt budowy: 365 mln zł
Termin realizacji
06.2018 r.

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi:

  • Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania technologii BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • Sporządzenie zapisów umowy dotyczących prawidłowego stosowania technologii BIM w ramach realizacji Inwestycji,
  • Opiniowanie i konsultowanie korespondencji z oferentami w zakresie technologii BIM oraz wprowadzonych zapisów SIWZ i umowie dotyczących BIM,
  • Oszacowanie wartości (kosztu) wprowadzenia i realizacji technologii BIM w ramach Inwestycji