Referencje

Stadion Miejski w Szczecinie

Image

M.A.D. Engineers sp. z o.o. wykonało na zlecenie Klienta następujące usługi:

  • Sporządzenie zapisów SIWZ dotyczących stosowania technologii BIM w ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
  • Sporządzenie zapisów umowy dotyczących prawidłowego stosowania technologii BIM w ramach realizacji Inwestycji,
  • Opiniowanie i konsultowanie korespondencji z oferentami w zakresie technologii BIM oraz wprowadzonych zapisów SIWZ i umowie dotyczących BIM,
  • Oszacowanie wartości (kosztu) wprowadzenia i realizacji technologii BIM w ramach Inwestycji

Projekt

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie

Zrealizowany przez

Konsultant: M.A.D. Engineers sp. z o.o.

Lokalizacja

Szczecin

Typ

Doradztwo - sporządzenie wytycznych dotyczących stosowania technologii BIM w ramach umowy na realizację Inwestycji

Inwestor

Inwestycje Miejskie Stadion sp. z o.o.

Projekt w liczbach

Pojemność stadionu: 20 500 miejsc
Centrum szkolenia Dzieci i Młodzieży – w skład Centrum wchodzi budynek główny, trzy pełnowymiarowe boiska naturalne oraz jedno ze sztuczną nawierzchnią
Koszt budowy: 365 mln zł

Termin realizacji

06.2018 r.