Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki jest uczelnią, która od ponad 70 lat kształci kadry inżynierskie kraju i pracuje nad poprawą polskiej myśli technologicznej. Mury PK opuściło do tej pory prawie 100 tys. absolwentów – bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Wykwalifikowana kadra, orientacja na innowacyjność i współpracę z przemysłem, dostęp do najnowszych technologii i kontakty z uczelniami na całym świecie to znaki rozpoznawcze Politechniki Krakowskiej.
Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, a także doktoranckich i podyplomowych. Na studentów czekają doskonale wyposażone laboratoria, m.in. unikatowe Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych i Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.
Studenci mogą rozwijać swoje naukowe zainteresowania w kilkudziesięciu kołach naukowych. Technologia BIM wpisuje się w obszar dydaktyki i badań naukowych na wydziałach Architektury, Inżynierii Lądowej i Inżynierii Środowiska.

www.pk.edu.pl