Image

BIM4industry 2023. Praktyka i trendy.

Image
12 grudnia 2023
BIM
Przemysł 4.0
źródło:

Niewiele jest w Polsce wydarzeń, które dawałyby odbiorcy możliwość tak szerokiego spojrzenia w działania różnych podmiotów zaangażowanych w proces budowlany: przedstawicieli administracji państwowej, inwestorów, projektantów i wykonawców jak konferencja BIM4industry. Organizatorzy wydarzenia, za jeden z głównych celów postawili sobie popularyzację metodyki BIM wśród przedstawicieli jednostek przemysłowych. Jak słusznie, otwierając wydarzenie,  zauważyła Katarzyna Orlińska-Dejer, Prezes Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster): „Każda fabryka przyszłości obok najnowocześniejszych linii produkcyjnych powinna być zaprojektowana, wybudowana, zarządzana i modernizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i metodyk – i tu właśnie wchodzi BIM”

Ponad 200 uczestników w trakcie 11 prelekcji przyjrzało się, jak wygląda Czwarta Rewolucja Przemysłowa w budownictwie i jakie korzyści dla branży przemysłowej niesie metodyka BIM.

Tegoroczną edycję wydarzenia rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Grzegorza Polaka i Jarosława Sosnowskiego, którzy podczas swoich prezentacji omówili działania związane z cyfryzacją procesu budowlanego zrealizowane i realizowane przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz dotychczasowe miejsce GINB jako przewodniczącej grupy ds. BIM przy Ministrze Rozwoju i Technologii. Blok pierwszy zakończyła prezentacja Daniela Kesslera z Krakowskiego Parku Technologicznego i Katarzyny Orlińskiej-Dejer (BIM Klaster), którzy omówili rolę hub4industry EDIH i formy wsparcia dla MŚP  w procesie ewolucji do firm przyszłości. Szczególne miejsce poświecono prezentacji usług nakierowanych na popularyzację metodyki BIM i podnoszenie kompetencji firm w tym zakresie, takich jak: szkolenia, wdrożenia, demonstracje, konferencje, podręczniki dobrych praktyk.

Najlepiej uczyć się na przykładach. 

Prezentacje bloku drugiego miały praktyczny wymiar i opierały się na doświadczeniach z realnych, rodzimych i zagranicznych projektów, w których zastosowano metodykę BIM, otwarte formaty wymiany danych oraz rozwiązania usprawniające obieg informacji w procesie inwestycyjno-budowlanym. Prelegenci przedstawili jakie problemy pozwalają one rozwiązać i jakie nowe możliwości otworzyć.

Na pierwszy ogień poszły wyzwania związane z realizacją projektów branży elektroenergetycznej w oparciu o dane geoprzestrzenne i metodykę BIM.  Karolina Błaszczyk (Krysa) i Mateusz Olszak z ENPROM na przykładzie projektu linii najwyższych napięć 400kV przedstawili m.in. aspekty zarządzania danymi i informacją. Wojciech Kozłowski z AEC Design w swojej prezentacji skupił się na tym jaką wartość ma wdrożenie metodyki BIM i platformy CDE dla firmy wykonawczej. Omówił też najistotniejsze potrzeby firm w zakresie cyfrowej transformacji procesów na budowie. Z prezentacji dowiedzieliśmy się m.in. że korzystanie z wielu narzędzi cyfrowych na kolejnych etapach dużej inwestycji przemysłowej nie musi prowadzić do chaosu, a przy skutecznym zarządzaniu i wymianie danych – pozwala współpracować wielu zespołom specjalistycznym. Maciej Kupczyk z ARUP na przykładzie projektowania i budowy fabryki PepsiCo przybliżył  koncept cyfrowego bliźniaka infrastruktury i jakie  korzyści przynosi on na etapie eksploatacji. Różne podejścia projektowe, wykorzystanie wielu typów oprogramowania, inna kultura pracy to tylko kilka z wyzwań z jakimi na co dzień w swojej pracy spotykają się Michał Wilk i Grzegorz Woźniak z Norconsult. Jako oddział międzynarodowej firmy, uczestnicząc w projektach zlokalizowanych poza granicami Polski wiedzą, że koordynacja różnorodnych zespołów projektowych urasta miejscami do nie lada wyzwania, a idea openBIM okazuje się wtedy nieoceniona. Podczas swojego wystąpienia podzielili się z nami sposobami na to jak sobie z tym radzić i dowieźć projekt na czas . Na koniec tego bloku skupiliśmy się raz jeszcze na wspólnym środowisku danych i wyzwaniach związanych z jego tworzeniem i utrzymaniem. Na konkretnym przykładzie budowy Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu o swoich doświadczeniach opowiedzieli Patryk Pospiech z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii oraz Maciej Dejer z ePMflow.

Cyfryzacja, biznes, prawo.

Blok trzeci otworzyła prezentacja zatytułowana „Cyfryzacja krakowskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) od etapu budowy do aktualnej eksploatacji”, którą wspólnie wygłosili Sławomir Mikuła z Amage Systems Sp. z o.o. i Wojciech Wróbel reprezentujący Krakowski Holding Komunalny S.A. Podczas prezentacji omówione zostały funkcje oraz etapy wdrożenia poszczególnych obszarów zakładu w ramach pełnego cyfrowego obiegu informacji. Przedstawione zostały plany dotyczące rozwoju systemu w najbliższych latach oraz dobre praktyki zarządzania obiektem tej klasy. O tym w jaki sposób zostało zaimplementowane wykorzystanie procesów opartych o BIM u producenta materiałów budowlanych, co zyskują poszczególne działy firmy dzięki lepszej wymianie informacji, opartej na modelach BIM-owych i w jaki sposób wpłynęło to na współpracę z partnerami zewnętrznymi oraz klientami opowiedział podczas swojego wystąpienia przedstawiciel firmy Xella Polska, Paweł Górski. Ostatnim zagadnieniem poruszonym podczas tegorocznej edycji konferencji BIM4industry były wybrane aspekty prawne cyfrowych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM), przedstawione przez Rafała Domańskiego z kancelarii Domański & Brzozowska Adwokaci Spółka Partnerska. W ramach tej prezentacji została zaprezentowana analiza prawna problemu dotyczącego korzystania z dostępnych w Internecie elektronicznych zbiorów zwanych często jako „Biblioteki obiektów BIM” lub „Biblioteki BIM” na gruncie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, która dostosowuje prawo polskie do Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

To był niezwykle intensywny dzień, podczas którego mieliśmy okazję wysłuchać wielu praktycznych i inspirujących wystąpień. Cieszy nas, że przykładów z rodzimego rynku, z roku na rok, jest coraz więcej. Cieszy także, że do grona uczestników organizowanych przez nas wydarzeń dołączają przedstawiciele kolejnych firm.

Wszystkim, bez wyjątku – prelegentom, uczestnikom, partnerom – DZIĘKUJEMY!

Partnerzy:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Cyfryzacji – Janusz Cieszyński, Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich. Partnerem technologicznym wydarzenia jest firma Thinkproject, a Partnerami merytorycznymi: M.A.D. Engineers, ePM sp. z o.o. i AEC Design.

Patronami medialnymi wydarzenia są: Czasopismo Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Real Estate Magazine, Inżynier budownictwa Miesięcznik Materiały Budowlane, BIMblog.pl, Portal Przemysłowy, portale branżowe: edroga.pl, nbi.com.pl,  automatykaprzemyslowa.pl, haleprzemyslowe.plus, nowoczesny-przemysl.pl, polskiprzemysl.com.pl, InzynierUR.pl

Konferencja wspierają również: Krakowski Park Technologiczny, Platforma Przemysłu Przyszłości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR), Business Finland, Centrum Business in Małopolska, Izba Projektowania Budowlanego, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR), Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI), Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Proptech Foundation, buildingSMART Polska, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, Stowarzyszenie BIM, klaster CyberMadeINPoland, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Rada Facility Management (PRFM), Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad, Politechnika Poznańska oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Organizatorzy:

BIM Klaster – Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie to ponadregionalna sieć powiązań kooperacyjnych promująca otwarte spojrzenie na wykorzystanie innowacyjnych technologii w budownictwie. To możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, udziału w konferencjach i warsztatach tematycznych. Dostęp do ekspertów, szkoleń i doradztwa. Wspólne realizowanie projektów zwiększające przewagę konkurencyjną na rynku. BIM Klaster zawiązany został w 2012 roku, z inicjatywy kilku firm z województwa małopolskiego. Grupa inicjatorów przedsięwzięcia to ludzie silnie związani z branżą budowlaną, IT i technologiami informacyjnymi. Dziś BIM Klaster funkcjonuje jako oficjalnie zarejestrowane Stowarzyszenie zrzeszające proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa z całej Polski i od przeszło 10 lat inspiruje działania zmierzające do cyfryzacji branży budowlanej. Szkolimy, wdrażamy, angażujemy się w projekty o znaczeniu strategicznym, wspieramy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, łączymy biznes i naukę . Więcej informacji: www.bimklaster.org.pl

Hub4industry to działający od 2019 roku kompleksowy punkt wsparcia dla firm przemysłowych, które chcą wprowadzić do swoich fabryk rozwiązania przemysłu 4.0, m.in. takie jak : łączność w sieci 5G, automatyka i robotyka, IoT, sztuczna inteligencja (AI), rozszerzona i wirtualna rzeczywistość (AR i VR), cloud computing, druk 3D czy właśnie technologia BIM. Jesteśmy hubem innowacji cyfrowych (European Digital Innovation Hub) Krakowskiego Parku Technologicznego oraz firm: ASTOR i T-Mobile Polska, uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Krakowskiej, a także ekspertów z BIM Klaster, Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Entra Group, ReliaSol oraz ICsec. Pomagamy przedsiębiorstwom podnieść konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań szytych na miarę konkretnego przedsiębiorstwa.

Więcej informacji: www.hub4industry.pl

Projekt hub4industry jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027 oraz współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Priorytet II, Środowisko sprzyjające innowacjom, działanie 2.22 „Współfinansowanie działań EDIH”.

Autor

Katarzyna Orlińska-Dejer

zobacz profil