Eksperci

Katarzyna Orlińska-Dejer

Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).

Ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, w tym w administracji projektami w zakresie konstrukcji stalowych dla zadań realizowanych m. in. w USA, Kanadzie czy Nowej Zelandii oraz koordynacji i wyceny znaczących inwestycji kubaturowych na terenie całej Polski. Od przeszło trzech lat związana z branżą ICT, rozwojem i promocją systemów i narzędzi dedykowanych dla branży budowlanej i nie tylko. Była w grupie ekspertów zewnętrznych zaangażowanych w prace nad przygotowaniem m.in. „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” i
„Szablony dokumentów BIM” w ramach projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) i
wspieranego przez Komisję Europejską (DG Reform).

Autorka wielu publikacji na temat metodyki BIM, CDE i IPD. Aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.

Moje artykuły