Eksperci

Jacek Szumski

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa Lądowego Kierunek Inżynieria Środowiska Specjalność Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, kierunek Gazownictwo. Uprawnienia do projektowania w specjalności sieci i urządzenia sanitarne, bez ograniczeń (1994r). , Od 1994 r do chwili obecnej współwłaściciel pracowni projektowej PPIS Szumscy.

Od 2017 r członek kolegium redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Autor ponad 20-stu artykułów o tematyce zawodowej, w tym kilku z zakresu BIM. Od 2020 r członek Komisji BIM przy Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, autor promowanego przez Izbę Inżynierów Szablonu BEP poziom 1,5 mającego ułatwić firmom projektowym łagodne przejście od małego BIMu do BIMu poziomu dojrzałości 2.

Moje artykuły