Eksperci

Michał Garstecki

Członek zarządu Stowarzyszenia Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster). Prezes AMIGEO MIGUT GARSTECKI Sp. J.

Absolwent AGH Kraków. Studiował na wydziale Geodezji i Kartografii kierunek Geodezja Inżynieryjna oraz podyplomowo na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki kierunek Informatyka. Od 2011 współwłaściciel firmy geodezyjnej i geoinformatycznej AMIGEO Migut Garstecki Sp. J. Specjalista z zakresu technologii satelitarnych GNSS. Oficjalny dystrybutor marki SEPTENTRIO na Polskę.

Prowadzący na wielu konferencjach i szkoleniach. Specjalista z zakresu wdrażania nowych systemów geodezyjnych takich jak skaning laserowy, teledetekcja  w technologiach GIS i BIM.

Skaning, naloty UAV, pomiary GNSS oraz inne rozwiązania geodezyjne, stosowane w technologiach GIS oraz BIM, są dla mnie kluczowe. Wówczas materiały, do projektowania i w trakcie realizacji obiektów będą mocno optymalizować całość procesów budowlanych.