Eksperci

Stanisław Moryc

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania oraz MBA. Specjalista, praktyk i niezależny ekspert w dziedzinie kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. Propaguje BIM jako skuteczne narzędzie wspomagające proces inwestycyjny i wdraża zagadnienia BIM w kalkulacji kosztów robót budowlanych. Autor opracowań dotyczących BIM w kosztorysowaniu. Rzeczoznawca Kosztorysowy, biegły Sądu Okręgowego w Krakowie, wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, członek Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB, członek zespołu ekspertów Ośrodka Rzeczoznawstwa, wykładowca na studiach podyplomowych (m.in. Politechnika Krakowska, AGH, Politechnika Warszawska) oraz szkoleniach. Zajmuje się także implementowaniem technologii BIM w oprogramowaniu do kosztorysowania.