Image

BIM KLASTER – Kochamy to co robimy i robimy to dobrze.

Image
4 stycznia 2023
Współpraca
źródło:

Słowem wstępu…

Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster) jest najstarszą i największą w Polsce organizacją zrzeszającą proinnowacyjne i wysoko wyspecjalizowane małe, średnie i duże przedsiębiorstwa działające w branży budowlanej i ICT, a także instytucje publiczne ze środowiska biznesowego i naukowego wspierające przedsiębiorczość oraz innowacyjność gospodarki w Polsce. Dziś zrzeszamy blisko 80 firm, organizacji i instytucji, jednak początki nie były łatwe. 10 lat temu, bo tyle dokładnie lat działamy na  rynku, startowaliśmy z pozycji szalonych i nierozumianych przez branże pasjonatów – wizjonerów. Mówi się, że pionierzy mają trudniej. To prawda. Jednak jednocześnie to właśnie pionierzy maja okazję obserwować jak zmienia się świat wokół nich i jako nieliczni mogą ocenić wagę tych zmian .

Cierpliwie do celu…

W 2021 roku, z powodzeniem zakończyliśmy projekt „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”[1], realizowanego we współpracy z firmą PwC na zlecenie Komisji Europejskiej w ramach „Structural Reform Support Service”, którego beneficjentem było i jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W ramach projektu zostały opracowane m.in.: Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych, Szablony dokumentów BIM, czy koncepcja Platformy IT BIM. Zgodnie z zaleceniami dokumentu „Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”, opracowanego w ramach w/w projektu w marcu b.r. do życia powołana została Grupa robocza do spraw BIM[2]. W skład grupy wchodzą m.in. eksperci BIM Klastra: Katarzyna Orlińska-Dejer i Robert Szczepaniak. Grupa robocza pracuje od kwietnia tego roku, a więcej na temat jej działań przeczytać można na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/grupa-robocza-do-spraw-bim.

2021 rok to także rok, w którym na zaproszenie Krakowskiego Parku Technologicznego – lidera konsorcjum, wspólnie z hub4industry wzięliśmy udział w krajowych preselekcjach Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych w ramach Programu Komisji Europejskiej Cyfrowa Europa na lata 2021 – 2027. W 2022 roku, hub4industry[3] został zaproszony przez Komisję Europejską aby dołączył do europejskiej sieci hubów.  Przed nami jeszcze wiele pracy, jednak cieszymy się, że możemy być częścią tak znaczącej i ambitnej inicjatywy.

Wiedza, wiedza i jeszcze raz … networking

W 2022 roku, po dwóch latach wymuszonej przerwy, wystartowaliśmy z wydarzeniami o charakterze edukacyjnym i networkingowym. W kwietniu bieżącego roku odbyła się siódma już edycja konferencji Projektowanie Przyszłości[4] zorganizowana wspólnie z Konfoteka sp. z o.o.. Tegoroczna odsłona wydarzenia była wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze konferencja była w całości poświęcone rodzimym doświadczeniom, wykraczającym daleko poza BIM. Po drugie pierwszy raz w agendzie znalazła się debata. A po trzecie wydarzeniu towarzyszyło świętowanie 10 rocznicy powstania Klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).

Bardzo dobre przyjęcie z jakim spotkała się tegoroczna edycja Projektowania Przyszłości dało nam sygnał do wznowienia, zainicjowanych w 2019 roku spotkań networkingowych organizowanych pod nazwą BIMSteak[5]. Wydarzenie dedykowane jest głównie integracji branży oraz wymianie doświadczeń. To doskonałe miejsce i czas, aby poznać BIM Klaster i jego członków w nieco innej odsłonie, porozmawiać i oczywiście rozsmakować się w pysznych stekach.

W tym roku, we współpracy i dzięki zaangażowaniu naszych klastrowiczów zrealizowaliśmy  kilka bardzo ciekawych i obiecujących projektów takich jak: BIMbanie[6] – cykl 12 rozmów z ekspertami i specjalistami BIM Klastra, którzy dzielą się ze słuchaczami wiedzą (tips & tricks) na temat BIM i nie tylko oraz własnym doświadczeniem biznesowym i zawodowym; Tuba BIM[7] – przestrzeń stworzona z myślą o wszystkich osobach poszukujących praktycznej i merytorycznej wiedzy na temat BIM, GIS, CDE, Digital Twin, LEAN.

Staramy się być częścią całego ekosystemu biorąc czynny udział nie tylko w wydarzeniach dedykowanych sztywno zagadnieniu BIM, ale też wspierając małych i dużych adeptów inżynierii (np. ROBO CHALLENGE 2022), biorąc udział w seminariach (np. Wyzwania współczesnego budownictwa, organizator MRiT) i debatach (np. Innowacyjne miasto, organizator Małopolska Open Eyes Economy Hub) 

Warto mieć plan działania …

Dziś pracujemy nad kilkoma projektami jednocześnie. Cierpliwie przygotowujemy się do współpracy w ramach European Digital Innovation Hub, w ramach którego chcemy zorganizować drugą edycję konferencji BIM4industry oraz wspierać administrację publiczną i przedsiębiorców we wdrażaniu metodyki BIM. Pracujemy też nad dużym projektem szkoleniowym, w ramach którego planujemy połączyć najmocniejsze strony ekspertów i firm z BIM Klastra.

Nasi Członkowie i Partnerzy wspierają się wzajemnie w realizacji podejmowanych wspólnie wyzwań. Uzupełniamy swoje kompetencje, podnosimy kwalifikacje i gramy zespołowo. Jesteśmy doceniani zarówno w Polsce jak i na świecie, co  nas bardzo cieszy  i mobilizuje do dalszego rozwoju i działania. Dziś z ogromną przyjemnością zapraszamy do swojego grona nowe firmy i organizacje, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i  mają ambicje podnosić kwalifikacje swoje i swoich pracowników. Udało nam się stworzyć unikatową społeczność, której energia decyduje o skuteczności podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.

Zapraszam do współpracy.

Źródła:
[1] https://www.bimklaster.org.pl/projekty/cyfryzacja-procesu-budowlanego-w-polsce/
[2] https://www.infor.pl/akt-prawny/U91.2022.069.0000007,zarzadzenie-nr-6-ministra-rozwoju-i-technologii-w-sprawie-powolania-grupy-roboczej-do-spraw-bim.html
[3] https://www.kpt.krakow.pl/przemysl/digital-innovation-hub/
[4] https://projektowanieprzyszlosci.pl/
[5] https://www.bimklaster.org.pl/projekty/bim-steak/
[6] https://www.bimklaster.org.pl/bimbanie/
[7] https://www.bimklaster.org.pl/tuba-bim/

Autor

Katarzyna Orlińska-Dejer

zobacz profil