Z przyjemnością informujemy, że przedstawiciel  BIM Klastra pan Maciej Dejer został zakwalifikowany do prac w ramach grupy roboczej ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji z obszaru „Technologie informacyjne i komunikacyjne”. Mamy nadzieję na owocne spotkania i znaczący wkład klastra w prace grupy roboczej w tym szczególnie istotnym dla Małopolski obszarze. Z przyjemnością będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą z zakresu technologii informacyjnych w sektorze budowlanym. Mamy nadzieję, że dzięki temu technologia BIM pojawi się w dokumentach samorządowych Małopolski.

Skład grup roboczych – POBIERZ